• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret186226
ATATÜRK KÖŞESİ
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim
lise
editor editor
2123540@gmail.com
Multipl Skleroz (MS) Hastalığı
09/09/2015

" Dr.Levent Kor'un Çerkezköy Bakış Gazetsindeki açıklamaları kalıcı olması amacı ile bu sayfaya taşınmıştır."

Multipl Skleroz (MS) hastalığı ile ilgili bilgi veren Özel Optimed Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Levent Kor, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Çerkezköy Bakış - Özel Optimed Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Levent Kor, Multipl Skleroz (MS) hastalığının bilinmeyenlerini anlattı.  MUAYENELER SONUCU ORTAYA ÇIKIYOR Nörolojik birçok hastalıkta görülebilen belirtilerle kendini gösteren Multipl Skleroz’un (MS) ancak belirtilerin sıklaşmasıyla nörologların yapacağı muayeneler sonunda ortaya çıktığını ifade den Kor “Merkezi sinir sistemini oluşturan beyin, beyincik ve omurilik gibi yapıları etkileyen ve genç erişkinlerde görülen Multipl Skleroz (MS); aslında, ‘bir hastalık’ değil, ‘hastalıklar grubu’dur. MS’in, gelişim süreci içerisinde çok farklı seyreden ya da hastadan hastaya büyük farkların görülebileceği değişik tipleri bulunmaktadır” dedi. ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIK DEĞİL MS’İN, hastaların bir bölümünde kısmi de olsa özüre neden olduğu için özellikle gençler arasında kazalar dışında nörolojik özüre en fazla sebep olan sinir sistemi hastalığı olarak kabul edildiğini dile getiren Dr. Levent Kor “Öldürücü bir hastalık olmayan MS, bulaşıcı da değildir. MS için kalıtsal bir hastalık demek doğru değildir. MS’in nedeni veya seyrini etkileyen faktörler kesin olarak belli olmayıp; bugüne kadar virüsler, bakteriler ve toksik gibi bazı etkenler öne sürülmüş, ancak bu etkenlerin hiçbiri kanıtlanmamıştır” dedi. İLERLEYEREK SEYREDİYOR Nörolojik belirtiler ile gelişen ve daha sonra duraklayıp; düzelme sürecine giren hastalık dönemlerine atak denildiğini söyleyen Kor “MS’li hastaların çoğunda – yüzde 85, hatta yüzde 90’ında - hastalık; bu ataklar ile başlamaktadır. Hastaların yüzde 10-15 kadarında ise MS, başlangıçtan itibaren, uzun yıllar boyunca ilerleyerek seyretmektedir. MS’in ataklar ile seyrettiği durumlarda da hastalık aynı şekilde ilerleyici hale dönüşebilmektedir” bilgisini verdi. HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI Hastalığın görülme sıklığı ile ilgili de bilgiler aktaran Levent Kor “Sıcak bölgelerde çok daha az rastlanılan MS, ekvator kuşağında neredeyse hiç görülmez. Buna karşılık hem kuzey, hem de güney yarım kürede; kutuplara yaklaştıkça hastalık oranının giderek arttığı görülmektedir. Örneğin Akdeniz Bölgesi’nde İtalya’da ve İspanya’da 100 bin kişi içerisinde 50 ilâ 60 kişide MS görünürken; bu oran Almanya’da 100.000’de 80’e, İngiltere ya da İskandinav ülkelerinde ise 100 binde 100-120 gibi rakamlara yükselmektedir. ABD’nin kuzey kesimleri ile Kanada’nın bazı yerlerinde MS hastalığının görülme sıklığı 100 binde 200’e kadar ulaşabilmektedir. Coğrafi yerleşimden bağımsız olarak, bazı ırklarda -özellikle sarı ırktan olanlarda-, daha az MS’li vaka görülmektedir” dedi. PSİKOLOJİK DESTEK GEREKEBİLİR MS’in kadınlarda, 20-40 yaşları arasındaki genç erişkinlerde, beyaz ırktan olanlarda, ılıman ve soğuk iklim kuşağında yaşayanlarda (Kuzey ülkelerinde daha sık görülür ve ekvator kuşağına yaklaştıkça azalır.), ailesinde MS olanlarda, sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyi yüksek olanlarda daha sık görüldüğüne vurgu yapan Dr. Kor, genç yaşlarda MS ile tanışmanın psikolojik desteği gerekli kılabileceğine de dikkat çekti.  SİNİR LİFLERİNİ ETKİLİYOR Bağışıklık sisteminin bir şaşkınlığı sonucu oluşan ve merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığında; beyin, beyincik ve omurilikte seyreden sinir lifleri ve onların etrafındaki kılıfların etkilendiğini ifade eden Kor “Vücut kendinden olan dokuyu yabancı gibi algılayıp, ona karşı bir reaksiyon oluşturmakta ve söz konusu dokuda hasar ortaya çıkarmaktadır. Bu dokular sinir lifleri ve kılıfları oluşturduğu için kola, göze, bacağa giden iletilerde aksama meydana gelmektedir. Bu aksama sonucunda ise görme kaybı veya bulanıklık; kol, el ve bazen hem kol hem de bacakta güçsüzlük; yürüyüşte bozulmalar ve dengesizlik ile konuşmada ağırlaşma ve peltekleşme ortaya çıkabilmektedir. Bağışıklık sistemindeki şaşkınlık sonucu vücut kendi dokusuna bir zarar verdiği için MS’e ait belirtiler genellikle geçicidir. Çünkü vücut bir süre sonra bu yanlışlığı fark ederek, kendini düzeltilmeye çalışmakta ve sonuçta iyileşme sürecine girilmektedir” dedi.  HASTALIĞIN İLK BELİRTİLERİ Hastalığın belirtileri ile ilgili de bilgiler aktaran Özel Optimed Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Levent Kor “Hastalığın ilk belirtileri; gözde görme kaybı veya bulanıklığı, çift görme, konuşmada zorluk, kol ve/veya bacakta güçsüzlük ve uyuşukluk, ellerde titreme, yürüme güçlüğü veya dengesizlik, ince hareketlerde beceri kaybı şeklinde olabilmektedir. Ancak bu belirtilerin, tek başlarına MS hastalığına özgü olmayıp; nörolojik kökenli veya diğer birçok hastalıkta da görülebileceği unutulmamalıdır” dedi. Sözü edilen belirtilerin hiçbirinin aslında MS hastalığına özgü olmadığını dile getiren Kor, “Bu belirtiler sık görülebilen ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilen belirtilerdir. Görme bozukluğunun ortaya çıkması göze ait bir neden yüzünden de, başka nörolojik bir neden yüzünden de olabilir. Aynı şekilde kol ve bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik gibi belirtilerin hepsi çok çeşitli nörolojik hastalıklarda görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta nörolojik belirtiler ile karşılaşıldığı zaman, bu durum bir nörolog tarafından değerlendirilmelidir” bilgisini verdi. İLK İNCELEME YÖNTEMİ MRG Bir nörolog MS’ten şüphelendiğinde genellikle ilk başvurduğu inceleme yönteminin Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) olduğunu kaydeden Kor “MRG incelemesi sonucunda; beyin veya omurilikteki değişikliklerin yüzde 95-100 oranında hastalıkla uyumlu olması durumunda, MS tanısı konulabilmektedir. Tanıyı doğrulamak, güçlendirmek ve hastalık ile ilgili bazı ayrıntılı bilgileri almak söz konusu olduğunda; belden su alma yoluna da gidilebilmektedir. ‘Uyarılmış potansiyeller’ denen elektrofizyolojik yöntemler ise hastalığın, sinir sistemindeki bazı yapıları ne denli etkilediğini göstermektedir” dedi. EKİP İŞİ OLARAK ALGILANMALI MS’in tedavisinin bir ekip işi olarak algılanması gerektiğini kaydeden Kor, hastalığın tedavisi ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Tedavi yöntemlerinden biri olan atakların tedavisinde; yüksek doz kortizon (günde 1.000 mg methylprednisolone, 100 cc serum içinde) kullanılmaktadır. Ancak uygulama süresi ve doz miktarı sağlık merkezine göre 3-10 gün arasında değişiklik gösterebilmektedir. Serum tedavisinden sonra ağızdan kortizon uygulaması şart değildir. Serum ile verilen yüksek doz kortizon, sanılanın aksine genellikle ciddi bir yan etkiye yol açmaz. Ancak tedavi sırasında hastanın tuzsuz yemesine ve tatlı yememesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bazen ‘ACTH’ içeren ve gene vücudun kortizon salgılamasını düzenleyen bir diğer tedavi seçeneği de uygulanabilmektedir” HER ATAĞIN TEDAVİ EDİLMESİNE GEREK DUYULMAYABİLİR Atak tedavisinde tüm MS ataklarının tedavi edilmesine gerek duyulmayabileceğini söyleyen Dr. Levent Kor “Hafif geçirilen ataklar ya da başka bir deyişle kişinin günlük yaşam aktivitelerini engellemeyen, çok rahatsızlık vermeyen atakların tedavi edilmesi her zaman gerekmeyebilir. Bazı ataklar tedavi edilmeden kendiliğinden düzelme gösterebilir. Bununla birlikte kortizon tedavisi, atakların daha çabuk sürede düzelmesini sağlamaktadır. Çok ağır ve başka hiçbir tedaviye yanıt vermeyen nadir ataklarda ise plazmaferez denilen özel bir tedavi şekli uygulanabilmektedir” dedi. . SEMPTOMATİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE KULLANILIYOR Hastalığa bağlı olarak gelişen bazı belirtilere ve sekellere yönelik atak tedavisi dışında ‘semptomatik tedavi’ denilen yöntemlerin kullanıldığını söyleyen Kor “Örneğin, zaman zaman bacaklarda görülen kasılmalar ve sertlikler, ilaçlar ve özellikle fizyoterapi tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. ‘Fatigue’ olarak adlandırılan ve kolay yorulabilme veya halsizlik halleri belirtisi veren MS’li hastalarının bir kısmında yine birtakım ilaçlar kullanılabilmektedir. Rehabilitasyon uygulamaları MS ile ilgili bazı hareket kısıtlılıklarında çok yararlı sonuçlar verebilmektedir. Mesane fonksiyon bozuklukları ile diğer belirtilere yönelik başka ilaçlar ve yaklaşımlar da bulunmaktadır” bilgisini aktardı. EN ÖNEMLİ GELİŞMELERDEN BİRİ Koruyucu (immunmodulatör-bağışıklık sistemini düzenleyen) ilaçların kullanımının, MS tedavisindeki en önemli gelişmelerden biri olduğunu dile getiren Kor, “Günümüzde MS’in ilerlemesini yavaşlatmak ya da atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için dört ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçların üçü ‘interferon beta’ grubu ilaçlar olup, bunlar ilacın özelliğine göre gün aşırı (cilt-altı) veya haftada bir (kas-içi) uygulama yapılmaktadır. Glatiremar asetat adını verilen diğer bir grup ilaç ise her gün (cilt-altı) uygulanmaktadır” dedi. HASTALIĞI KONTROL ALTINA ALMAK MÜMKÜN OLUYOR Kor “Bu ilaçların her MS’lide aynı etkiyi göstereceği ya da her MS’liye verilmesi gerektiği söylenememekle birlikte; MS’li kişilerin bir kısmında hastalığı bu tedavilerle kontrol altına almak mümkün olmaktadır. Bu ilaçların yanında hastalığın yavaşlatılmasına veya durdurulmasına yönelik yeni ilaçlarla ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Koruyucu ilaçların son derece pahalı oldukları ve kullanımına başlama kararı verildikten sonra kullanımın yıllarca sürdürülmesi gerekeceği unutulmamalıdır” diye konuştu. Hastalığın sık ataklı ve ilerleyici şekillerinde ‘immunsupressif’ denilen bağışıklık sistemini baskılayarak etki gösteren ilaçların kullanılabildiğini kaydeden Kor “Bu grup ilaçların bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri de olduğu varsayılmaktadır” dedi. Çerkezköy Bakış Anahtar Kelimeler:ms hastalığının bilinmeyenleri

Emeğe Saygı... Bu haber Çerkezköy Bakış Gazetesi'nin ürünüdürhttp://www.cerkezkoybakis.com.tr/saglik/ms-hastaliginin-bilinmeyenleri-h13980.html

Çerkezköy Bakış Gazetesi2757 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

2 nolu deneme - 13/07/2015
2 nolu deneme
DENEME - 11/07/2015
Köşe yazısı bölümünün çalışıp çalışmadığının testi
Kategoriler
Saat
Hava Durumu
MEVZUAT
<!– Alomaliye.com Guncel Mevzuat ve Ekonomi Kod Basla –> <!– Alomaliye.com Guncel Mevzuat ve Ekonomi Kod Bitti –>
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466